Kilavuz

Program Geliştiricileri Dokümantasyonu

M. Emrah Parlakay - Hüseyin Ergün

Kılavuz, Linux için hazırlanmış Türkçe imla deneticisi ve düzenleyicisidir. Kılavuz'u
diğer imla kılavuzlarından üstün kılan özelliği, şu ana kadar yapılmış en iyi Türkçe
imla denetim mekanizmasına sahip olmasıdır. Bu döküman, program geliştiricileri
için hazırlanmıştır.


İçerik

1. DFA Kullanarak İmla Kılavuzu Programlama

1.1 DFA Nedir ?
1.2 Diller ve Yapıları
1.3 Hata Toleranslı Kelima Arama

2. Kılavuz
2.1 Bilinen Hatalar ve Sınırlar

Kılavuz'a Giriş

Bilgisayar dünyasındaki Türk kullanıcılarının en büyük derdi, Türkçe desteği
ve Türkçe dili üzerine yazılmış programlardır. Özellikle Türkçe için yazılmış
olan imla klavuzları konusunda sıkıntı çekilmektedir. Bugüne kadar gerek
Linux işletim sistemi gerekse diğer platformlar için hazırlanmış olan Türkçe
imla kılavuzları yetersizdir. Bu yetersizlik, dil yapısı Türkçe'ye uygun
olmayan diller için hazırlanmış olan imla motorlarının Türkçe dili için
uyarlanmaya çalışılmasından gelmektedir.

Birçok imla motorunda olduğu gibi, kelime listesi kullanmak yeterli
değildir. İngilizce gibi bir çok yaygın dil, sonlu kelimelerden oluşmaktadır.
Türkçe'nin ise sondan ekli bir dil kümesine dahil olması1 ve sonsuz kelime
haznesine sahip bir dil olması sorunu, Türkçe için uygun bir DFA
yazılması ile çözülebilir.

Kılavuz'un elinizde olan versiyonu, 0.2 sürümüdür.